Selasa, 18 Mei 2010

Pengamalan Agama pada Remaja Masa Kini

Agama adalah suatu kebutuhan bagi setiap insan, oleh karenanya setiap manusia wajib mempunyai agama/ber-agama, tentunya agama mempunyai rambu-rambu (ajaran2) yang diperuntukan bagi pemeluk agama. Seseorang yang ber-agama akan lebih baik di dalam hidupnya apabila melaksanakan rambu2 agama atersebut, sebab di dalam rambu2 tersebut pasti dituntun ke arah kebaikan baik hidup di dunia maupun di kehidupan akhirat kelak.
Pada era globalisasi, era modernisasi, era demokrasi ini banyak kalangan remaja yang kurang bahkan tidak mentaati rambu2 agama yang dia punya, hal ini banyak disebabkan krn kaum remaja dipengaruhi oleh faktor2 :
1. Pergaulan
2. Kurang pengawasan orang tua
3. Pendidikan

Faktor pergaulan yang bebas dan tidak memperhatikan norma2 agama, sangat dominan terhadap pengaruh bagi remaja untuk meninggalkan rambu2 agamanya, sehingga semakin lama semakin terlupakan dan tidak pernah lagi melaksanakan ajaran2 agama. .......